Operacje neurochirurgiczne wymagają dobrej trójwymiarowej orientacji chirurga. Zależy to przede wszystkim od poziomu wyszkolenia i doświadczenia operatora. Konieczna jest umiejętność przeniesienia naszych wyobrażeń o położeniu zmiany patologicznej opartych na badaniach obrazowych do rzeczywistej przestrzeni operacyjnej.
Operacje neurochirurgiczne wymagają dobrej trójwymiarowej orientacji chirurga. Zależy to przede wszystkim od poziomu wyszkolenia i doświadczenia operatora. Konieczna jest umiejętność przeniesienia naszych wyobrażeń o położeniu zmiany patologicznej opartych na badaniach obrazowych do rzeczywistej przestrzeni operacyjnej. Współczesne techniki obrazowania umożliwiające również rekonstrukcje trójwymiarowe w dużym stopniu ułatwiają planowanie otwarcia kostnego, drogi do...