Wrzodziejące zapalenie jelita grubego może ujawnić się w każdym wieku, aczkolwiek szczyt zachorowań przypada na 20-40 rok życia. W Polce niestety brak jest danych epidemiologicznych dotyczących częstości występowania tego schorzenia. Opisany przypadek dotyczy zachorowania na colitis ulcerosa przez pacjenta w wieku 46 lat, u którego przez rok czasu utrzymywały się niecharakterystyczne objawy ze strony przewodu pokarmowego (częstsze stolce, krew w stolcu) Abstrakt:

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego może ujawnić się w każdym wieku, aczkolwiek szczyt zachorowań przypada na 20-40 rok życia. W Polce niestety brak jest danych epidemiologicznych dotyczących częstości występowania tego schorzenia.

Opisany przypadek dotyczy zachorowania na colitis ulcerosa przez pacjen...