Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje swoją definicją dwie jednostki chorobowe: zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) i zator tętnicy płucnej (ZTP), będący najczęściej jej powikłaniem.
Streszczenie

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) obejmuje swoją definicją dwie jednostki chorobowe: zakrzepicę żył głębokich (ZŻG) i zator tętnicy płucnej (ZTP), będący najczęściej jej powikłaniem. Zakrzepica żył głębokich jest jedną z najczęściej występujących chorób żył. Skąpa i nietypowa symptomatologia kliniczna sprawia, że choroba ta jest rozpoznawana zbyt rzadko, co często pociąga za sobą poważne konsekwencje klinicznie. Jej najgroźniejszym powikłaniem jest zatorowość płucna. Ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej wynosi 5-10% w pierwszym roku po rozpoznaniu ŻChZZ. Czy...