Terminem „rana” można określić przerwanie ciągłości tkanek w wyniku uszkodzenia. Uszkodzenie to może być zamierzone – np. w przypadku cięcia chirurgicznego, ale też przypadkowe – jako wynik urazu. Niezależnie od etiologii rany, wyróżnia się cztery etapy gojenia się. Długość trwania poszczególnych faz jest różna i może podlegać wahaniom z zależności od czynników miejscowych i ogólnych. Etapy gojenia to: faza wstępna (zaraz po urazie) zapalna, proliferacyjna, oraz remodelingu.
Streszczenie Terminem „rana” można określić przerwanie ciągłości tkanek w wyniku uszkodzenia. Uszkodzenie to może być zamierzone – np. w przypadku cięcia chirurgicznego, ale też przypadkowe – jako wynik urazu. Niezależnie od etiologii rany, wyróżnia się cztery etapy gojenia się. Długość trwania poszczególnych f...