Domeną chirurgii plastycznej skóry jest usuwanie zmian skórnych (nowotwory łagodne i złośliwe), a także uszkodzeń skóry i powstałych w ten sposób blizn. Ze względu na różnorodność zmian, jakie mogą pojawić się w obrębie skóry, w artykule omówiono najczęstsze z nich. Skóra pokrywa całą zewnętrzną powierzchnię ciała człowieka. Spełnia wiele funkcji.
Streszczenie:

Domeną chirurgii plastycznej skóry jest usuwanie zmian skórnych (nowotwory łagodne i złośliwe), a także uszkodzeń skóry i powstałych w ten sposób blizn. Ze względu na różnorodność zmian, jakie mogą pojawić się w obrębie skóry, w artykule omówiono najczęstsze z nich. Skóra pokrywa całą zewnętrzną powierzchnię ciała człowieka. Spełnia wiele funkcji. Zmiany skórne mogą mieć różnorodną etiologię. Mogą mieć charakte...