Oparzenia mogą powstać w wyniku urazu termicznego, reakcji chemicznych czy elektrycznych. Według piśmiennictwa rocznie około 2 milionów Amerykanów ulega oparzeniom. Abstrakt:

Oparzenia mogą powstać w wyniku urazu termicznego, reakcji chemicznych czy elektrycznych. Według piśmiennictwa rocznie około 2 milionów Amerykanów ulega oparzeniom. Prawidłowe postępowanie z pacjentem po rozległym oparzeniu cieplnym wymaga zrozumienia patofizjologii, diagnostyki i leczenia nie tylko miejscowego uszkodzenia skóry, ale także zaburzeń czynności wszystkich innych układów organizmu, w których dochodzi do zdezorganizowania mechanizmów hemodynamicznych, metabolicznych, odżywczych i immunologicznych Głębokość oparzenia termicznego zależy od temperatury (>40 C) oraz czasu ekspozycji na nią t...