Podczas zabiegu neurochirurgicznego warunki anatomiczne stale zmieniają się. Dlatego też, jedynie informacje uaktualniane w czasie rzeczywistym umożliwiają przeprowadzenie skutecznego zabiegu pod kontrolą obrazowania. W okresie ostatnich 10 lat coraz powszechniej stosuje się rezonans magnetyczny do obrazowania podczas zabiegów neurochirurgicznych.
Podczas zabiegu neurochirurgicznego warunki anatomiczne stale zmieniają się. Dlatego też, jedynie informacje uaktualniane w czasie rzeczywistym umożliwiają przeprowadzenie skutecznego zabiegu pod kontrolą obrazowania. W okresie ostatnich 10 lat coraz powszechniej stosuje się rezonans magnetyczny do obrazowania podczas zabiegów neurochirurgicznych. Osiągnięto znaczny postęp w zakresie technik obrazowania śródoperacyjnego, związanych z tym ...