Częstym problemem w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej są schorzenia kończyny dolnej, do których zalicza się różnej etiologii owrzodzenia, urazy ze znacznym ubytkiem tkanek miękkich lub odsłoniętymi kośćmi, czy strukturami naczyniowymi lub nerwowymi oraz obrzęk limfatyczny
Abstrakt. Częstym problemem w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej są schorzenia kończyny dolnej, do których zalicza się różnej etiologii owrzodzenia, urazy ze znacznym ubytkiem tkanek miękkich lub odsłoniętymi kośćmi, czy strukturami naczyniowymi lub nerwowymi oraz obrzęk limfatyczny. Leczenie każdego owrzodzenia wymaga prawidłowej diagnozy, specyficznego postępowania opartego na rozpoznanej etiologii. Klucz do prawidłowego leczenia owrzodzenia leży w prawidłowej higienie rany, niwelowaniu czynników od...