Ciężka niedomykalność (aortic regurgitation – AR) lub stenoza zastawki aortalnej (aortic stenosis – AS) u pacjentów z niewydolnością lewokomorową serca jest bezwzględnym wskazaniem do operacji wymiany zastawki aortalnej [aortic valve replacement – AVR]
Ciężka niedomykalność (aortic regurgitation – AR) lub stenoza zastawki aortalnej (aortic stenosis – AS) u pacjentów z niewydolnością lewokomorową serca jest bezwzględnym wskazaniem do operacji wymiany zastawki aortalnej [aortic valve replacement – AVR]. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano, że AVR z powodu stenozy lub niedomykalności aortalnej powoduje istotną poprawę parametrów hemodynamicznych serca: frakcji wyrzutowej [ejection fraction – EF] oraz wielkości lewej komory serca, zarówno końcoworozkurczo...