Rozmawiamy z Prof. dr hab.med. Marcin Roszkowskim na tremat neuronawigacji, Jakie są metody neuronawigacji i które są najbardziej przydatne? Jakie są wskazania do zastosowania neuronawigacji w neurochirurgii? Jaki jest margines błędu w neuronawigacji ?
Łukasz Białek, Editor in Chief & Publisher: Jakie jest znaczenie badań radiologicznych w planowaniu neuronawigacji, jak wykonać takie badanie, jak bardzo odbiega od standardu? Prof. dr hab.med. Marcin Roszkowski, Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Centrum Zdrowia Dziecka: Neuronawigacja i inne systemy, które używamy w nawigacji opierają się na obrazowych badaniach radiologicznych, przede wszystkim tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego( CT i MRI).Systemy używane w neuronawigacji potrafią nakładać na siebie wyniki badań ...