Rozmawiamy z Panem Prof. dr hab. n. med. Bohdanem Maruszewskim na temat KROK, czyli Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych. Co wniesie Krok do polskiej kardiochirurgii? Jakie są plany co do rozwoju KROK?
Rozmawiamy z Panem Prof. dr hab. n. med. Bohdanem Maruszewskim kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii; Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” oraz prezesem Klubu Kardiochirurgii. Daniel Śliż, medical content manager, kardiolog.pl- Jak ocenia Pan sytuację kardiochirurgii dziecięcej w Polsce pod kątem dostępności do procedur kardiochirurgicznych? Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski- Polska kardiochirurgia dziecięca jest wielkim sukcesem polskiej medycyny. W tej chwili dzieci nie czekają na operacje, jest wystarczająca ilość ośrodków kardiochirurgii dziecięcej, pols...