Niemal połowa wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet dotyczy narządów rodnych. W Polsce wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych wciąż są złe, głównie ze względu na późne zgłaszanie się pacjentek do lekarza, bądź niewydolną diagnostykę. We wszystkich rodzajach nowotworów ginekologicznych ogromną rolę odgrywa leczenie chirurgiczne.
Streszczenie:

Niemal połowa wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet dotyczy narządów rodnych. W Polsce wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych wciąż są złe, głównie ze względu na późne zgłaszanie się pacjentek do lekarza, bądź niewydolną diagnostykę. We wszystkich rodzajach nowotworów ginekologicznych ogromną rolę odgrywa leczenie chirurgiczne. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące zastosowania leczenia chirurgicznego w przyp...