Skład blaszki miażdżycowej jest jednym z czynników predykcyjnych wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych. Za szczególnie niebezpieczne uważa się krwawienie wewnątrz blaszki oraz dużą zawartość tłuszczu w jej jądrze
Skład blaszki miażdżycowej jest jednym z czynników predykcyjnych wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych. Za szczególnie niebezpieczne uważa się krwawienie wewnątrz blaszki oraz dużą zawartość tłuszczu w jej jądrze. Wykrycie tych komponentów możliwe jest dzięki wysokorozdzielczemu badaniu rezonansu magnetycznego. Wydaje się, że zastosowanie kilku sekwencji zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowej charakterystyki blaszki. Do tej pory jednak nie przeprowadzono zaplanowanych badań, które miałyby na celu określenie optymalnej kombinacji sekwencji impulsowych. Obraz...