Częstość występowania zwężenia tętnicy nerkowej szacuje się na około 1-3%. Jednakże wśród pacjentów z nadciśnieniem opornym na leczenie farmakologiczne częstość ta może sięgać nawet 40%. Mimo, że angiografia klasyczna jest w takich wypadkach standardowym badaniem diagnostycznym, jej inwazyjny charakter oraz wiążące się z nią koszty, sprawiają, że jest kłopotliwa jako badanie przesiewowe
Częstość występowania zwężenia tętnicy nerkowej szacuje się na około 1-3%. Jednakże wśród pacjentów z nadciśnieniem opornym na leczenie farmakologiczne częstość ta może sięgać nawet 40%. Mimo, że angiografia klasyczna jest w takich wypadkach standardowym badaniem diagnostycznym, jej inwazyjny charakter oraz wiążące się z nią koszty, sprawiają, że jest kłopotliwa jako badanie przesiewowe. W tym celu ...