Szacuje się, że miażdżycowe zwężenie naczyń wewnątrzczaszkowych jest przyczyną udaru niedokrwiennego nawet w 50% przypadków. Standardowym leczeniem jest stosowanie leków antyagregacyjnych, coraz częściej jednak stosuje się także przezskórną angioplastykę przy pomocy baloników. Szacuje się, że miażdżycowe zwężenie naczyń wewnątrzczaszkowych jest przyczyną udaru niedokrwiennego nawet w 50% przypadków. Standardowym leczeniem jest stosowanie leków antyagregacyjnych, coraz częściej jednak stosuje się także przezskórną angioplastykę przy pomocy baloników. Alternatywą staje się też zakładanie stentów. Szersze stosowanie tej techniki jest możliwe w dużej mierze dzięki wprowadzeniu nowych bardziej elastycznych materiałów. Podczas wprowadzania balonika lub zestawu pozwalajacego na założenie s...