Uważa się, że upośledzona reaktywność naczyń mózgowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej jest czynnikiem prognostycznym przyszłego niedokrwienia mózgu
Uważa się, że upośledzona reaktywność naczyń mózgowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej jest czynnikiem prognostycznym przyszłego niedokrwienia mózgu. Z drugiej jednak strony wiadomo, że sama obecność zwężenia tętnicy szyjnej nie pozwala przewidzieć stopnia i rozległości zaburzeń hemodynamicznych. Czynnikami determinującymi mózgowy przepływ krwi są: przepływ w odcinku poststenotycznym tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz obecność obocznych naczyń wewnątrzczaszkowych. Wiele dotychczas stosowanych technik badawczych (ocena sygnału z tętnicy ocznej przy pomocy USG kodowanego kolorem, stosowanie kryteriów dopplerowskich dla t...