Niedosłuch jest jedną z najczęstszych chorób dotyczących ludzkich zmysłów. Ogólnie przyczyny niedosłuchu można podzielić na związane z przewodzeniem dźwięku (tzw. niedosłuch przewodzeniowy) lub zaburzeniami czuciowo-nerwowymi (niedosłuch odbiorczy).
Niedosłuch jest jedną z najczęstszych chorób dotyczących ludzkich zmysłów. Ogólnie przyczyny niedosłuchu można podzielić na związane z przewodzeniem dźwięku (tzw. niedosłuch przewodzeniowy) lub zaburzeniami czuciowo-nerwowymi (niedosłuch odbiorczy). Etiologia niedosłuchu jest zróżnicowana. Utrata słuchu może pojawić się nagle lub stopniowo, może być czasowa i trwała. W każdym przypadku czasowej lub trwalej utraty słuchu konieczna jest wnikliwa diagnostyka czyli ilościowe i jakościowe określenie ubytków słuchu, lokalizację miejsca uszko...