Guzy ślinianek mogą stanowić nowotwory, ale także zmiany nienowotworowe. Nowotwory gruczołów ślinowych stanowią zaledwie 2% guzów okolicy głowy i szyi. Mniej więcej 80% guzów ślinianek lokalizuje się w przyusznicy, 15% w śliniance podżuchwowej, a pozostałe 5% w śliniance podjęzykowej. Pod względem histopatologicznym wyróżnia się wiele podtypów nowotworów ślinianek, zarówno złośliwych jak i łagodnych
Guzy ślinianek mogą stanowić nowotwory, ale także zmiany nienowotworowe. Nowotwory gruczołów ślinowych stanowią zaledwie 2% guzów okolicy głowy i szyi. Mniej więcej 80% guzów ślinianek lokalizuje się w przyusznicy, 15% w śliniance podżuchwowej, a pozostałe 5% w śliniance podjęzykowej. Pod względem histopatologicznym wyróżnia się wiele podtypów nowotworów ślinianek, zarówno złośliwych ja...