Największym problemem współczesnej transplantologii jest odrzucanie przeszczepu a także zjawisko określane mianem „przeszczep przeciwko gospodarzowi” , które prowadzi do istotnej liczby powikłań, często niestety śmiertelnych
Streszczenie: Największym problemem współczesnej transplantologii jest odrzucanie przeszczepu a także zjawisko określane mianem „przeszczep przeciwko gospodarzowi” (GVHD – z ang. graft versus host disease), które prowadzi do istotnej liczby powikłań, często niestety śmiertelnych. Pomimo rozwoju technik doboru dawców, oraz leczenia immunosupresyjnego, wskaźnik występowania odrzucania przeszczepów i GVHD nadal jest klinicznie istotny. Istnieją trzy typy odrzucania przeszczepów: nadostre, ostre oraz przewlekłe. Wstęp Największym problemem współczesnej transplantol...