Wywiad z profesorem Jerzym Strużyną, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
W ostatnich dniach odbył się X zjazd PTCHPRiE (Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej). Jaka była główna tematyka zjazdu… Skąd Pan wie?… To przecież mało interesujące. Odbył się z powodzeniem, było bardzo sympatycznie. Zjazd był, jak na nasze warunki duży, dość tłumny. Ponad trzystu uczestników, co jest rzadkością. Goście z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, , z Izraela, z Białorusi, z Czech, ze Słowacji. Z Polski prawie wszyscy członkowie Towarzystwa.

Tematy były takie jak zazwyczaj. Staramy się je systematycznie ułożyć w programie zjazdu. Dotyczyły wad rozwojowych, mikrochirurgii, onkologii, czy w...