Laparoskopia jest uznaną i coraz częściej stosowaną metodą diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Zalety tej techniki w porównaniu z klasyczną laparotomią są szeroko znane
Laparoskopia jest uznaną i coraz częściej stosowaną metodą diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Zalety tej techniki w porównaniu z klasyczną laparotomią są szeroko znane. Z klinicznego punktu widzenia laparoskopia wiąże się z krótszym pobytem w szpitalu, mniejszymi dolegliwościami bólowymi po zabiegu a także szybszym okresem rekonwalescencji. Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu raka jajnika pozostaje kontrowersyjna. W artykule przedstawiono aktualne trendy w zakresie stosowania laparoskopii w przypadku guzów jajnika. Laparoskopia jest uznaną i coraz częściej stosowaną metodą diagnos...