Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest metodą z wyboru w leczeniu większości chorych z rozpoznaną zakrzepicą żył głębokich. W fazie wstępnej leczenia stosowało się heparynę niefrakcjonowaną (UHF) w ciągłym wlewie dożylnym przez okres 5-10 dni
Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest metodą z wyboru w leczeniu większości chorych z rozpoznaną zakrzepicą żył głębokich. W fazie wstępnej leczenia stosowało się heparynę niefrakcjonowaną (UHF) w ciągłym wlewie dożylnym przez okres 5-10 dni. Alternatywą jest zastąpienie heparyny niefrakcjonowanej podaniem podskórnym heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH), a następnie, w ramach profilaktyki wtórnej, doustnego antykoagulantu (acenokumarol) przez co najmniej 3 miesiące. Podawanie heparyny niefrakcjonowanej wiąże się z koniecznością hospital...