Uzasadnienie stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej stanowią: bardzo częste występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) wśród chorych hospitalizowanych, klinicznie niemy przebieg choroby w większości przypadków oraz powikłania, koszty i śmiertelność związane z zakrzepicą
Uzasadnienie stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej stanowią: bardzo częste występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) wśród chorych hospitalizowanych, klinicznie niemy przebieg choroby w większości przypadków oraz powikłania, koszty i śmiertelność związane z zakrzepicą. Zarówno zakrzepica żył głębokich (ZŻG), jak i zatorowość płucna wywołują niewiele swoistych objawów, a rozpoznanie na podstawie obrazu klinicznego nie jest wiarygodne. Ponieważ pierwszą manifestacją choroby może b...