Ostra zatorowość płucna (ZP) jest rzadko występującym stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Jest to istotna przyczyna wystąpienia nagłej duszności, która musi być szybko zdiagnozowana i odpowiednio leczona, aby zapobiec zgonowi pacjenta.

Częstość występowania zatorowości płucnej szacuje się 2/1000 rocznie Wstęp

Ostra zatorowość płucna (ZP) jest rzadko występującym stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Jest to istotna przyczyna wystąpienia nagłej duszności, która musi być szybko zdiagnozowana i odpowiednio leczona, aby zapobiec zgonowi pacjenta.

Częstość występowania zatorowości płucnej szacuje się 2/1000 rocznie. Czynniki ryzyka ZP najczęściej występuje u pacjentów o ograniczonej mobilności oraz z schorzeniami sprzyjającymi wystąpieniu zaburzeń k...