Co prawda hipercholesterolemia nie jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia udarów mózgu analizowanych łącznie, ale w podgrupie udarów niedokrwiennych, szczególnie pochodzenia miażdżycowego wydaje się odgrywać istotne znaczenie.
Hiperlipidemia a miażdżyca tętnic obwodowych Co prawda hipercholesterolemia nie jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia udarów mózgu analizowanych łącznie, ale w podgrupie udarów niedokrwiennych, szczególnie pochodzenia miażdżycowego wydaje się odgrywać istotne znaczenie. Bezsprzecznie jest ona natomiast czynnikiem ryzyka rozwoju choroby tętnic obwodowych (ang. peripheral arterial disease – PAD). W badaniu MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) udowodniono, że ryzyko zgonu z powodu udaru niedokrwiennego mózgu (UNM) wzrastało wraz ze wzr...