Leczeniem z wyboru w przypadku zespołu cieśni nadgarstka, zwłaszcza zaawansowanych przypadków, jest chirurgiczne odbarczenie nerwu pośrodkowego. Zarówno dekompresja otwarta jak i endoskopowa są zabiegami niosącymi małe ryzyko powikłań. Szczegółowa znajomość topografii kanału nadgarstka przez chirurga wykonującego zabieg może uchronić pacjenta przed niepotrzebnymi komplikacjami.
Leczeniem z wyboru w przypadku zespołu cieśni nadgarstka, zwłaszcza zaawansowanych przypadków, jest chirurgiczne odbarczenie nerwu pośrodkowego. Zarówno dekompresja otwarta jak i endoskopowa są zabiegami niosącymi małe ryzyko powikłań. Szczegółowa znajomość topografii kanału nadgarstka przez chirurga wykonującego zabieg może uchronić pacjenta przed niepotrzebnymi komplikacjami. Kanał nadgarstka (canalis carp...