Terapia lekami przeciwpłytkowymi u pacjentów poddawanych operacjom pomostowania-aortalno wieńcowego (ang. coronary artery bypass graft – CABG) pozostaje istotnym problemem współczesnej medycyny
Wstęp Terapia lekami przeciwpłytkowymi u pacjentów poddawanych operacjom pomostowania-aortalno wieńcowego (ang. coronary artery bypass graft – CABG) pozostaje istotnym problemem współczesnej medycyny. Najwięcej dyskusji budzi stosowanie w okresie przed-, około-, i pooperacyjnym kwasu acetylosalicylowego (ASA). Dokładne poznanie problemu wymaga odpowiedzi na kilka pytań. Czy stosownie ASA w okresie przedoperacyjnym zwiększa utratę krwi w czasie i po operacji? Dostępne badania nad wpływem stosowania ASA przed CABG na utratę krwi i potrzebę transfuzji dostarczają sprzecznych danyc...