Od czasu pierwszego zastosowania przetok wrotno-systemowych wprowadzanych z dostępu przez żyłę szyjną (transjugular intrahepatic portosystemic shunts -TIPS) jako alternatywnej terapii powikłań związanych z nadciśnieniem wrotnym, metoda ta znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu wielu stanów patologicznych.
Od czasu pierwszego zastosowania przetok wrotno-systemowych wprowadzanych z dostępu przez żyłę szyjną (transjugular intrahepatic portosystemic shunts -TIPS) jako alternatywnej terapii powikłań związanych z nadciśnieniem wrotnym, metoda ta znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu wielu stanów patologicznych. “Ryzyko wystąpienia dysfunkcji przetoki przy zastosowaniu tego rodzaju stentów jest mniejsze. W ostatnio opublikowanych badaniach stenty pokryte PTFE w p...