Wątroba jest organem najczęściej zajmowanym przez zmiany nowotworowe. Przerzuty do wątroby stwierdza się u dwóch trzecich pacjentów z rakiem jelita grubego w chwili zgonu. W przypadku tego nowotworu wskaźnik przeżycia zależy od ilości i rozległości przerzutów.
Wątroba jest organem najczęściej zajmowanym przez zmiany nowotworowe. Przerzuty do wątroby stwierdza się u dwóch trzecich pacjentów z rakiem jelita grubego w chwili zgonu. W przypadku tego nowotworu wskaźnik przeżycia zależy od ilości i rozległości przerzutów. Średni czas przeżycia u nie leczonych pacjentów z rakiem jelita grubego i przerzutami do wątroby wynosi około 4,5 – 15 miesięcy. Niestety jedynie 5-10% pacjentów z rakiem jelita grubego kwalifikuje się do chirurgicznej resekcji zmian przerzutowych. Po resekcji 5-let...