Przeskórna radiotermoablacja wtórnych i pierwotnych zmian guzowych wątroby stanowi alternatywę dla pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Kilka dotychczas przeprowadzonych badań udokumentowało skuteczność i bezpieczeństwo tej metody. Początkowo zastosowanie tej techniki ograniczone było wielkością ogniska indukowanej martwicy. Przeskórna radiotermoablacja wtórnych i pierwotnych zmian guzowych wątroby stanowi alternatywę dla pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Kilka dotychczas przeprowadzonych badań udokumentowało skuteczność i bezpieczeństwo tej metody. Początkowo zastosowanie tej techniki ograniczone było wielkością ogniska indukowanej martwicy. Obecnie ograniczenie to udało się pokonać dzięki zastosowaniu nowych sond i silnych generatoró...