Przetoki TIPS są szeroko stosowane w terapii pacjentów z marskością wątroby powikłaną ostrymi lub nawracającymi krwawieniami z żylaków lub opornym na leczenie wodobrzuszem. Należy jednak podkreślić, iż założenie przetoki TIPS wiąże się z wysokim wskaźnikiem wczesnej śmiertelności; wskaźniki 30-dniowe wahają się od 25-30%
Przetoki TIPS są szeroko stosowane w terapii pacjentów z marskością wątroby powikłaną ostrymi lub nawracającymi krwawieniami z żylaków lub opornym na leczenie wodobrzuszem. Należy jednak podkreślić, iż założenie przetoki TIPS wiąże się z wysokim wskaźnikiem wczesnej śmiertelności; wskaźniki 30-dniowe wahają się od 25-30%. Wykazano istnienie kilku czynników zwiększających ryzyko śmiertelności okołozabiegowej. Należą do nich: hyponatremia, hyperbilirubinemia, podwyż...