Z uwagi na ograniczony czas drożności stentów nie pokrywanych, stosowanych do wytwarzania przetok wrotno-systemowych (TIPS) i związany z tym względnie wysoki wskaźnik nawrotów objawów nadciśnienia wrotnego, wymagane jest dokładne monitorowanie stanu przetok oraz ewentualna angioplastyki lub ponowne założenie stentu.
Z uwagi na ograniczony czas drożności stentów nie pokrywanych, stosowanych do wytwarzania przetok wrotno-systemowych (TIPS) i związany z tym względnie wysoki wskaźnik nawrotów objawów nadciśnienia wrotnego, wymagane jest dokładne monitorowanie stanu przetok oraz ewentualna angioplastyki lub ponowne założenie stentu. W jednej z metaanaliz szacowano wskaźnik nawrotów krwawienia na 21%, wskaźnik dysfunkcji przetoki na 55%. Inna grupa badawcza, która wykonywała inwazyjne ...