Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis. Pomimo istnienia skutecznych leków, częstość zachorowań na gruźlicę na świecie stale wzrasta, choć w Polsce ulega zmniejszeniu. Miejscem rozwoju gruźlicy są w 90% płuca.
Streszczenie: Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis. Pomimo istnienia skutecznych leków, częstość zachorowań na gruźlicę na świecie stale wzrasta, choć w Polsce ulega zmniejszeniu. Miejscem rozwoju gruźlicy są w 90% płuca.

Aktualnie standardem leczenia gruźlicy pozostaje leczenie farmakologiczne. Leczenie chirurgiczne stosuje się głównie w trzech przypadkach: w diagnostyce gruźlicy przy niepowodzeniu w przypadku metod nieinwazyjnych; w leczeni...