Śródpiersie umiejscowione jest w centralnej części klatki piersiowej, ograniczone bocznie przez jamy opłucnowe. Okolica ta, ze względu na różnorodność procesów chorobowych stanowi przedmiot zainteresowania licznych dziedzin medycyny: onkologii, hematologii, endokrynologii, neurologii, pulmonologii oraz torakochirurgii.
Streszczenie: Śródpiersie umiejscowione jest w centralnej części klatki piersiowej, ograniczone bocznie przez jamy opłucnowe. Okolica ta, ze względu na różnorodność procesów chorobowych stanowi przedmiot zainteresowania licznych dziedzin medycyny: onkologii, hematologii, endokrynologii, neurologii, pulmonologii oraz torakochirurgii. Guzy śródpiersia mogą mieć charakter nowotworowy, wrodzony, bądź zapalny. Guzy śródpiersia mogą przebiegać bezobjawowo. Objawy kliniczn...