Istotną rolę odgrywa mechanizm urazu. Urazy klatki piersiowej mogą być tępe, bądź penetrujące. W każdym przypadku należy przeprowadzić dokładną diagnostykę i odpowiednio wcześnie podjąć działania terapeutyczne. W przypadku obrażeń klatki piersiowej często dochodzi do groźnych zaburzeń oddychania. Streszczenie: Istotną rolę odgrywa mechanizm urazu. Urazy klatki piersiowej mogą być tępe, bądź penetrujące. W każdym przypadku należy przeprowadzić dokładną diagnostykę i odpowiednio wcześnie podjąć działania terapeutyczne. W przypadku obrażeń klatki piersiowej często dochodzi do groźnych zaburzeń oddychania. Obecność cech niewydolności oddechowej jest istotnym czynnikiem rokowniczym.

W wybranych przypadkach wykonuje się zabieg operacyjny – torakotomię ze wskazań nagłych. Wstępn...