Leczenie operacyjne stanowi istotny element terapii raka płuca i prowadzone jest w oddziałach torakochirurgicznych. Wybór odpowiedniego postępowania uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby, typu histologicznego raka a także stanu ogólnego pacjenta i chorób współistniejących.
Streszczenie: Leczenie operacyjne stanowi istotny element terapii raka płuca i prowadzone jest w oddziałach torakochirurgicznych. Wybór odpowiedniego postępowania uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby, typu histologicznego raka a także stanu ogólnego pacjenta i chorób współistniejących. Do leczenia chirurgicznego raka płuca kwalifikują się pacjenci, u których nie ma przeciwwskazań do resekcji tkanki płucnej wraz z guzem, w zakresie koniecznym do uzyskania jak najlepszego efektu. Najczęś...