Nowotwory nerki stanowią około 3% wszystkich nowotworów występujących u człowieka. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba zachorowań na raka nerki oraz zgonów z tego powodu ulega stałemu zwiększeniu. Z histologicznego punktu widzenia wyróżnia się trzy podtypy: jasnokomórkowy, ziarnistokomórkowy oraz wrzecionowatokomórkowy.
Nowotwory nerki stanowią około 3% wszystkich nowotworów występujących u człowieka. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba zachorowań na raka nerki oraz zgonów z tego powodu ulega stałemu zwiększeniu. Z histologicznego punktu widzenia wyróżnia się trzy podtypy: jasnokomórkowy, ziarnistokomórkowy oraz wrzecionowatokomórkowy. W przypadku nowotworów nerek opisano szereg czynników, mających wpływ na zwiększenie ryzyka zachorowania, jak czynniki genetyc...