Rak nerki jest nowotworem, w przypadku którego jedyną skuteczną metodą leczenia jest postępowanie chirurgiczne, ze względu na umiarkowaną wrażliwość na promieniowanie jonizujące i chemioterapię.
Rak nerki jest nowotworem, w przypadku którego jedyną skuteczną metodą leczenia jest postępowanie chirurgiczne, ze względu na umiarkowaną wrażliwość na promieniowanie jonizujące i chemioterapię. Standardowo, po radykalnym zabiegu chirurgicznym nie zaleca się leczenia adjuwantowego, ale jedynie obserwację [1]. Niestety u 20-50% chorych leczonych radykalnie dochodzi w ciągu mniej więcej 3 lat po zabiegu do wznowy choroby, miejscowej lub uogólnionej. “Rak nerki jest nowotworem, w przypadku którego jedyną skuteczną metodą leczenia jest postępowanie chirurgiczne, ze względu na umiarkowaną...