Rozwój technik tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej pozwala na obrazowanie naczyń wieńcowych bez zniekształceń związanych z ruchem.
Rozwój technik tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej pozwala na obrazowanie naczyń wieńcowych bez zniekształceń związanych z ruchem. Opracowano standardowe protokoły wykrywaniu i obliczania stopnia uwapnienia blaszek w naczyniach wieńcowych (obrazowanie przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej bez środka kontrastowego bramkowane EKG) oraz określania zwężenia w naczyniach wieńcowych (angiografia TK z użyciem środka cieniującego). Chociaż oba badania potecjalnie dotyczą dwóch różnych jednostek chorobowych (wskaźnik uwapnienia pozwala na określenie ryzyka sercowo- naczyn...