Kamica żółciowa oznacza obecność kamieni w drogach żółciowych i jest to bardzo częste schorzenie. Na podstawie składu kamieni żółciowych, można wyróżnić dwie postaci kamicy żółciowej – kamicę cholesterolową oraz barwnikową, różniących się etiologią.
Kamica żółciowa oznacza obecność kamieni w drogach żółciowych i jest to bardzo częste schorzenie. Na podstawie składu kamieni żółciowych, można wyróżnić dwie postaci kamicy żółciowej – kamicę cholesterolową oraz barwnikową, różniących się etiologią. U większości pacjentów, kamica przebiega bezobjawowo i jest bardzo często wykrywana przypadkowo. W wielu przypadkach dochodzi jednak w końcu do rozwoju objawowej kamicy, która charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem epizodów kolki żółciowej.

Leczenie objawowej kamicy ...