Złotym standardem wielu procedur chirurgicznych stały się zabiegi o minimalnej inwazyjności. Zasada ta stosuje się obecnie także do zabiegów wykonywanych na naczyniach – coraz większe znaczenie zyskują zabiegi endowaskularne. Złotym standardem wielu procedur chirurgicznych stały się zabiegi o minimalnej inwazyjności. Zasada ta stosuje się obecnie także do zabiegów wykonywanych na naczyniach – coraz większe znaczenie zyskują zabiegi endowaskularne. Korzyści wynikające z tego rodzaju podejścia to zmniejszenie chorobowości, skrócenia czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót do codziennych aktywności. Kardynalną cechą wszystkich procedur endowaskularnych jest konieczność manipulowania prowadnikiem lub cewniki w trójwymiarowej przestrzeni, kiedy możliwe jest sprawdzanie pozycji instrumentów...