Głównym ryzykiem związanym z zakładaniem stentów do tętnicy szyjnej jest możliwość wystąpienia udaru niedokrwiennego w czasie i bezpośrednio po wykonaniu procedury.
Głównym ryzykiem związanym z zakładaniem stentów do tętnicy szyjnej jest możliwość wystąpienia udaru niedokrwiennego w czasie i bezpośrednio po wykonaniu procedury. Zjawisko to wiąże się z uwalnianiem fragmentów blaszki miażdżycowej, które odrywają się w czasie manipulacji narzędziami wewnątrz naczynia i stanowią materiał zatorowy. Poza klinicznie „jawnymi” udarami, zabiegi endowaskularne niosą ze sobą także ryzyko klinicznie niemych zmian niedokrwiennych. Zmiany te można uwidocznić na obrazach DWI. Hiperintesywne zmiany na obrazach DWI stanowią dowód zatorowości, która miała miejsce w czasie przeprowadzani zabiegu (lu...