Istnieje wiele dowodów świadczących, iż angioplastyka tętnicy szyjnej i zakładanie stentów są trwałą i skuteczną metodą leczenia pacjentów z zwężeniem tego naczynia.
Istnieje wiele dowodów świadczących, iż angioplastyka tętnicy szyjnej i zakładanie stentów są trwałą i skuteczną metodą leczenia pacjentów z zwężeniem tego naczynia. Niektóre z opublikowanych prac sugerują, iż morfologia miejsca zwężenia może wiązać się z powikłaniami okołozabiegowymi. Wydaje się jednak iż, ustalenie korelacji między morfologią zmiany po założeniu stentu a powikłaniami długoterminowymi także jest kluczowym czynnikiem w rokowaniu. Owrzodzenie blaszki miażdżycowej zwiększa ryzyko zatoru mózgowego, ponieważ na jego nieregularnej powierzchni tworzą się i uwalniają mikrozatory. Założenie stentu zapobiega ud...