Mimo, szerokiego stosowania stentów tętnicy szyjnej, według wytycznych American Heart Association ta minimalnie inwazyjna procedura powinna być zastosowana jedynie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.
Mimo, szerokiego stosowania stentów tętnicy szyjnej, według wytycznych American Heart Association ta minimalnie inwazyjna procedura powinna być zastosowana jedynie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Złotym standardem leczenia zwężenia tętnicy szyjnej nadal pozostaje endarterektomia. Badania porównujące częstość nawrotu zwężenia w grupie pacjentów leczonych endarterektomią i leczonych endowaskularnie wykazały, iż ciągu trwającego 3 lata okresu obserwacyjnego wynik był podobny w obu grupach. Mimo tych obiecujących wyników nadal nie wiadomo jak długo utrzymuje się obserwowany korzyst...