Jedna z sesji radiologii zabiegowej na tegorocznym Europejskim Kongresie Radiologii (The European Congress of Radiology 2006) poświęcona była aktualnemu stanowi wiedzy oraz nowym trendom w leczeniu tętniaków aorty za pomocą stent-graftów.
Jedna z sesji radiologii zabiegowej na tegorocznym Europejskim Kongresie Radiologii (The European Congress of Radiology 2006) poświęcona była aktualnemu stanowi wiedzy oraz nowym trendom w leczeniu tętniaków aorty za pomocą stent-graftów.

W pierwszym wykładzie dr J Lammer (Wiedeń, Austria) przedstawił podział, wskazania, oraz możliwości zastosowania metody endowaskulanej w leczeniu tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej (TAP). Wskazaniami do leczenia zabiegowego TAP jest średnica powyżej 6 cm, szybkie powiększanie tętniaka (pow...