Wprowadzenie do użytku metod endoskopowych, zrewolucjonizowało medycynę. Artroskopia jest techniką umożliwiającą nie tylko ocenę wnętrza stawów, ale także postępowanie terapeutyczne [1].
Wprowadzenie do użytku metod endoskopowych, zrewolucjonizowało medycynę. Artroskopia jest techniką umożliwiającą nie tylko ocenę wnętrza stawów, ale także postępowanie terapeutyczne [1]. Pierwszą udaną artroskopię nadgarstka wykonano w drugiej połowie lat 80-tych, pomimo iż wcześniej przeprowadzano udane zabiegi artroskopowe dużych stawów. Nadgarstek jest jednym z najprecyzyjniejszych ruchomych połączeń narządu ruchu. Ze względu na swą złożoność, stanowi prawdziwe wyzwanie dla klinicystów [2]. Przez ostatnie 20 lat, technika wykonania zabiegu była stale udoskonalana. Artroskopia może być: diagn...