Infekcje w obrębie ręki występują stosunkowo często i cechują się różnorodnym przebiegiem klinicznym, od niegroźnego stanu wymagającego doustnej antybiotykoterapii, unieruchomienia oraz drenażu, do poważnych powikłań charakteryzujących się zaburzeniami funkcji ręki [1].
Infekcje w obrębie ręki występują stosunkowo często i cechują się różnorodnym przebiegiem klinicznym, od niegroźnego stanu wymagającego doustnej antybiotykoterapii, unieruchomienia oraz drenażu, do poważnych powikłań charakteryzujących się zaburzeniami funkcji ręki [1]. Zakażenia ręki obejmują: infekcje powierzchowne, paznokci, ścięgien, infekcje głębokie, septyczne zapalenie stawów i kości oraz szpiku kostnego. Odpowiednie postępowanie zależy przede wszystkim od znajomości złożonej anatomii ręki, oraz sposobów roz...