Malformacje tętniczo-żylne ośrodkowego układu nerwowego można leczyć stosując radioterapię stereotaktyczną, usuwając je chirurgicznie lub przy pomocy embolizacji endowaskularnej.
Malformacje tętniczo-żylne ośrodkowego układu nerwowego można leczyć stosując radioterapię stereotaktyczną, usuwając je chirurgicznie lub przy pomocy embolizacji endowaskularnej. Zabiegi endowaskularne zyskują coraz większą popularność i w wielu ośrodkach są główną opcję terapeutyczną. Zabiegi neurochirurgiczne i radioterapia stosowane są raczej w leczeniu pozostałości malformacji, które nie zostały wyłączone z krążenia podczas zabiegu endowaskularnego. Mimo szerokiego stosowania embolizacji, procedura ta obarczona jest ryzykiem powikłań. Do jednych z częstszych należy krwawienie z malformacji występujące...