Badanie International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) porównujące leczenie endowaskularne i interwencję neurochirurgiczną (założenie klipsa naczyniowego) u pacjentów z pękniętym tętniakiem wewnątrzczaszkowym zakończono przed planowanym terminem.
Badanie International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) porównujące leczenie endowaskularne i interwencję neurochirurgiczną (założenie klipsa naczyniowego) u pacjentów z pękniętym tętniakiem wewnątrzczaszkowym zakończono przed planowanym terminem. Decyzja ta została podjęta po ukończeniu wstępnej analizy danych 1594 pacjentów. Analiza ta wykazała korzyści leczenia endowsakularnego w porównaniu z zabiegiem neurochirurgicznym. W pracy opublikowanej w jednym z ubiegłorocznych numerów Lancet, autorzy opisują wyniki dla całej badanej grupy,...