Mimo, iż tętniaki tętnicy tylnej mózgu należą do rzadkości, stanowią duże wyzwanie terapeutyczne. Same tętniaki mogą mieć charakter workowaty, wrzecionowaty lub rozwarstwiający. Mimo, iż tętniaki tętnicy tylnej mózgu należą do rzadkości, stanowią duże wyzwanie terapeutyczne. Same tętniaki mogą mieć charakter workowaty, wrzecionowaty lub rozwarstwiający. Leczenie polega na wybiórczym zamknięciu tętniaka lub tętnicy zaopatrującej na drodze zabiegu neurochirurgicznego lub metodą endowaskularną. Zabiegi chirurgiczne w zakresie tętnicy tylnej mózgu są wyjątkowo skomplikowane i obarczone ryzykiem powikłań, z uwagi na bliskie sąsiedztwo górnej części pnia mózgu i nerwów czaszkowych, a także z powody znacznej zmienności przebiegu naczyń tylnego kręgu unaczynienia. Jak dotychczas, opisy zasto...